Πλήρες Πρόγραμμα Εκμάθησης Ιαπωνικής Γλώσσας για το πτυχίο του JLPT Επιπέδου Ν5

Έναρξη 15 Ιανουαρίου 2024

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 ξεκινάει το πρόγραμμα ιαπωνικών της γνωστής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Letstudy με στόχο τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2024 του JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) για την απόκτηση του πτυχίου επιπέδου Ν5.

Το πρόγραμμα είναι πλήρες και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, κάτι το οποίο δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να το παρακολουθήσουν από οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται από την ημερομηνία έναρξης έως και τις εξετάσεις, με δίμηνη παύση λόγω θερινών διακοπών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Το Μέρος Α’ του προγράμματος καλύπτει το ήμισυ της ύλης του επιπέδου Ν5. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις του JLPT επιπέδου Ν5, καλούνται να παρακολουθήσουν και το Μέρος Β’ του προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 4 ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει Live διδασκαλία, βιντεοσκοπημένα μαθήματα καθώς και πληθώρα ασκήσεων και quiz με στόχο την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιπλέον κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει και clips με διαλόγους στα Ιαπωνικά, που καλύπτουν το κομμάτι της ύλης που εξετάστηκε και βοηθούν στην καλύτερη εξοικείωση με τη γλώσσα.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και η διδασκαλία γίνεται αυστηρά σε κλειστά τμήματα.

Πληροφορίες – εγγραφές στη σελίδα της Letstudy