ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Χανάμι, σε έργο του Τογιοχάρα Τσικανόμπου 豊原周延 (1838–1912)
Χανάμι, σε έργο του Τογιοχάρα Τσικανόμπου 豊原周延 (1838–1912)